Jussi Nykänen (s.Pieksämäellä 1985) on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Nykänen on valmistunut kuvataiteilijaksi Imatran Taidekoulusta vuonna 2010, ja kuvataiteen maisteriksi vuonna 2021 Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Uransa aikana hän on työskennellyt laaja-alaisesti kuvanveiston, piirrostaiteen, taidegrafiikan ja ympäristötaiteen parissa. Vuodesta 2019 alkaen Nykänen tehnyt erityisesti veistoksia löytömateriaaleista. Taiteilijan työskentelyn ja teosten temaattisen perustan muodostavat syväekologia ja perinnetiedon päivittäminen.

Nykäsen teoksia on hankittu muun muassa Kiasman, Seppo Fräntin, Paavo ja Päivi Lipposen säätiön sekä Kuopion, Lappeenrannan ja Imatran taidemuseoiden kokoelmiin. Näyttelyihin ja työpajoihin hän on osallistunut vuodesta 2008 lähtien Suomen ohella muun muassa Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Venäjällä, Etelä-Koreassa, Espanjassa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa.

”Veistossarjani ”Roskakalajumalat” on saanut innoituksensa vanhoista pyyntikulttuurin aikaisista kalajumalista ja -patsaista. Ne ovat olleet karkeasti ihmisen muotoon veistettyjä puupölkkyjä ja erikoisia rantakiviä, joiden on uskottu taanneen kunnioittavasti käyttäytyvien pyytäjien saamaonnen. Oma veistossarjani on tarkoitettu tuomaan onnea vähempiarvoisina pidettyjen kalalajien pyyntiin. Pyrin kohottamaan näiden niin kutsuttujen ”roskakalojen” arvostusta ja kiinnittämään huomiota yksipuolisesti ”arvokalohin” kohdistuvaan liikakalastukseen ja tuontikalan epäekologisuuteen. Haluan kannustaa yleisöä kotoisten järvi- ja merikalojemme käyttöön osana elämäntapamme laajempaa ekologista murrosta.

Veistokset olen valmistanut löytö- ja kierrätysmateriaaleista. Jätteen ja roskan käyttö heijastelee teosteni tematiikkaa; pyrin palauttamaan pois heitetylle materiaalille arvon, samoin kuin myös näiden materiaalien tavoin ”roskana” pidetyille kalalajeille.”

Teosten valmistusta on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto.

Jussi Nykänen Roskajumalat I , veistos, 150x150x150 cm, 2022
Jussi Nykänen Roskajumalat II, veistos,185x45x45 cm, 2022
Jussi Nykänen Roskajumalat III, veistos,175x90x20 cm, 2022